Skip to main content

Styrishave Advokatfirma
Mobil: +45 41 31 60 80
E-mail: ms@styrishave.dk

Valmuevej 3
9380 Vestbjerg
CVR-nr. 44 17 20 46

Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan Styrishave Advokatfirma (“Styrishave” eller ”vi”) behandler de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af.

Privatlivspolitikken finder anvendelse, når vi er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved personoplysninger forstås i denne privatlivspolitik enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Dette vil med andre ord sige enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan henføres til dig.

Behandling af persondata

Som klient, modpart, medarbejder, leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi en række almindelige oplysninger.

Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller i øvrigt gør brug af vores services og ydelser.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vores behandling af personoplysninger er afhængig af sagens/samarbejdets karakter. Det kan derfor i visse tilfælde være tale om personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.

Hvordan behandler vi oplysningerne?

Primært håndterer vi personoplysninger vedrørende vores kunder, partnere, leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere, dog kun i det nødvendige omfang i forhold til specifikke formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Normalt er det påkrævet, at vi behandler almindelige personoplysninger, såsom navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Dette gøres med det formål at levere vores juridiske tjenester, udstede fakturaer, sikre kvalitet og gennemføre nødvendig kontrol. Derudover skal vi opfylde kravene til identitetsdokumentation i henhold til hvidvaskloven i visse sager.

I særlige tilfælde kan det også være nødvendigt for os at behandle oplysninger om strafbare handlinger eller følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

Formål med behandlingen

I forbindelse med levering af juridiske tjenester behandler vi personoplysninger vedrørende vores klienter, modparter og samarbejdspartnere i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler. Dette gøres med baggrund i forskellige retsgrundlag, herunder databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), samt art. 9, stk. 2, litra f. Dette skyldes blandt andet vores interesse i at fastlægge, påberåbe eller forsvare retskrav samt at beskytte vores klienters interesser. Derudover behandler vi personoplysninger om vores klienter i situationer, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om juridisk bistand, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Når vi håndterer personoplysninger vedrørende deltagere i kurser, undervisning og andre arrangementer, følger vi også gældende databeskyttelsesregler. Dette sker i henhold til enten databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b eller art. 6, stk. 1, litra f. Formålet er primært at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet og distribuere relevant kursusmateriale samt evalueringsformularer mv.

Når det kommer til markedsføring og udsendelse af nyhedsbreve, kræver vi dit udtrykkelige samtykke, før vi behandler dine personoplysninger til disse formål, i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Vi offentliggør kun personoplysninger om medarbejdere og lignende på vores hjemmeside og sociale medieplatforme i overensstemmelse med vores legitime interesser i at gøre indhold tilgængeligt for vores brugere, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Generelt behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med relevante lovgivningsmæssige krav, f.eks. i overensstemmelse med hvidvaskloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Oplysninger om strafbare forhold behandles i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. CPR-numre behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, når det er strengt nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Disse tredjeparter kan omfatte offentlige myndigheder, private virksomheder, enkeltpersoner, fonde, foreninger og lignende, afhængigt af karakteren af den pågældende sag. Derudover deler vi oplysninger med vores databehandlere, såsom IT-leverandører, som hjælper os med at udføre vores tjenester.

Inden for vores organisation har kun medarbejdere, der har et legitimt arbejdsrelateret behov for at få adgang til dine personoplysninger, mulighed for at gøre det.

Dine rettigheder

Du har i henhold til GDPR en række rettigheder i forhold til vores databehandling. Disse er: 

  • Ret til at få indsigt i dine oplysninger.
  • Ret til at få berigtiget dine oplysninger.
  • I særlige tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger.
  • I visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger.
  • Hvis vores hjemmel til behandling er dit samtykke, er du berettiget til at trække samtykket tilbage. Det påvirker imidlertid ikke vores tidligere behandling af din personoplysninger.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder.
E-mail: ms@styrishave.dk
Telefon: +45 41 31 60 80

Du har også ret til at klage til datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk

Senest opdateret den 2. oktober 2023.

© Alle rettigheder tilhører Styrishave Advokatfirma.