Skip to main content

Styrishave Advokatfirma
Mobil: +45 41 31 60 80
E-mail: ms@styrishave.dk

Valmuevej 3
9380 Vestbjerg
CVR-nr. 44 17 20 46

Pas på potentiel lagerbeskatning af HATCH/SAFE-aftaler

6. oktober 2023

Skatterådet har den 3. oktober 2023 udgivet et bindene svar om den skattemæssige behandling af SAFE-aftaler, som medfører at flere typer af SAFE-aftaler vil være genstand for lagerbeskatning.

Den hidtidige opfattelse:

En SAFE-aftale er et investeringsinstrument, der anvendes i StartUp-miljøet som alternativ til sædvanlige lån- og equity-aftaler. SAFE simulerer oftest tegningsretten i et konvertibelt gældsbrev, hvor investor låner et beløb til StartUp-virksomheden, mod senere at kunne konvertere lånet til kapitalandele. Der findes forskellige versioner af SAFE, hvoraf en hyppigt anvendt er den såkaldte “HATCH”-aftale. I modsætning til sædvanlige konvertible gældsbreve, er der ikke i en HATCH-aftale adgang for investor til at kræve lånet tilbagebetalt. Investor kan derfor kun få afkast i form af værditilvækst i StartUp-virksomheden.

Da et sådan lån ikke kan kræves tilbagebetalt af investoren har den hidtidige opfattelse været, at der var tale om en tegningsret (warrant) i skattemæssig forstand, der behandles i henhold til reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Udnyttelse af tegningsretten ville derfor ikke medføre en beskatning for Startup-virksomheden, ligesom investor ville blive beskattet som den underlæggende kapitalandel.

Skatterådets opfattelse:

Skatterådet vurderer, at en HATCH-aftale ikke er en tegningsret, men derimod en option til en tegningsret. Denne mindre forskel medfører, at en HATCH ikke skal beskattes som det underliggende aktiv, men derimod som en finansiel kontrakt. Det betyder, at investoren skal lagerbeskattes heraf.

Skatterådet skriver i deres svar:

“Den konkrete aftale er ikke en aftale om køb og salg af aktier. Der er tale om en aftale, der ligger forud for erhvervelsen af en tegningsret, og hvor der er indsat en række betingelser, der skal opfyldes, førend der opnås en tegningsret til aktier. Sådan en aftale er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i kursgevinstlovens § 30, stk. 1, nr. 5. Undtagelsen i nr. 5 forudsætter, at der sker levering af aktier, jf. kursgevinstlovens § 30, stk. 3, 1. pkt. I sagen sker der levering af et aktiv, der ikke er aktier, og derfor er aftalen ikke omfattet af undtagelsen.”

Konklusion:

Skatterådets vurdering vil have som konsekvens, at investorer der gør brug af HATCH vil blive lagerbeskattet af investeringen. Det vil navnlig ramme Business Angels. Deres interesse i at anvende en “future equity” model som investeringsinstrument må derfor forventes at forsvinde.

Konsekvensen er, at danske StartUp-virksomheder nu har fået endnu en skattemæssig barriere i forhold til finansieringsmuligheder.

Kontakt:

Har du spørgsmål til skatterådets bindende svar eller til SAFE/HATCH-aftaler, så kontakt Styrishave Advokatfirma for en uforpligtende snak.

© Alle rettigheder tilhører Styrishave Advokatfirma.