Skip to main content

Styrishave Advokatfirma
Mobil: +45 41 31 60 80
E-mail: ms@styrishave.dk

Valmuevej 3
9380 Vestbjerg
CVR-nr. 44 17 20 46

Nyt forslag om maksimal betalingsfrist på 30 kalenderdage

15. november 2023

EU-Kommissionen præsenterede den 12. september 2023 et forslag til en ny forordning (2023/0323/COD), som har til formål at beskytte leverandører (navnlig i SMV-segmentet) imod at blive udsat for lange betalingsfrister og det derved forbundne likviditetspres. Derudover indeholder forslaget en skærpelse af konsekvenserne, hvis man forsøger at fravige de nye krav.

De nye krav til betalingsfrister

I dag er det muligt for parter i B2B eller G2B (aftaler mellem myndigheder og erhvervsdrivende) at aftale lange kredittider. Reglerne i rentelovens § 3a giver vide rammer for at aftale betalingsfrister ud over 30 dage, så længe det “ikke er urimeligt over for fordringshaver”.  Store virksomheder med en væsentlig forhandlingsposition, har derfor ofte mulighed for at diktere lange betalingsfrister over for deres leverandører. Det har som konsekvens, at særligt virksomheder i SMV-segmentet historisk set har måtte acceptere betalingsfrister på over 60 kalenderdage, hvilket negativt påvirker virksomhedernes likviditet og cash-flow.

Med de nye regler foreslår EU-Kommissionen, at der i B2B og G2B-handler ikke må aftales længere betalingsfrister end 30 kalenderdage fra datoen for modtagelse af faktura eller tilsvarende anmodning om betaling. Fristen er betinget af, at køber har modtaget sine varer eller tjenesteydelser. Ved forsinket betaling vil der skulle betales morarente svarende til den Europæiske Centralbanks referencesats + 8 procent.

Konsekvenser ved fravigelse

EU-Kommissionen har i forslaget slået hårdt ned på enhver form for fravigelse af de nye betalingsfrister. Det fremgår, at enhver form for fravigelse, herunder indirekte forlængelser af betalingsfristen, vil medføre at hele klausulen bliver ugyldig. I så fald gælder dansk rets almindelige regler, hvilket i udgangspunktet betyder at betalingen forfalder til øjeblikkelig betaling ved leverandørens påkrav, jf. købeloven § 12.

Det er ikke muligt at omgå reglen ved at aftale, at leverandøren først må sende fakturaen på et senere tidspunkt, eller at leverandøren fraskriver sig retten til morarente mv. Også sådanne vilkår vil gøre klausulen ugyldig.

Betydning for dansk erhvervsliv

EU-Kommissionens forslag vil medføre, at særligt de store virksomheder vil blive nødt til at reservere likviditet til at betale deres leverandører med kortere betalingsfrister. Omvendt vil det have en signifikant positiv påvirkning på SMV-segmentet, idet disse i mange tilfælde vil opleve en væsentlig forbedring af deres likviditet.

Det vides endnu ikke, hvorvidt forslaget vil blive vedtaget i sin helhed eller i givet fald hvornår. Det fremgår af forslaget, at reglerne vil finde anvendelse i Danmark 1 år efter forordningen træder i kraft. Dette giver således dansk erhvervsliv mulighed for at foretage sådanne eventuelle organisatoriske tilpasninger, som er nødvendige for at navigere i den nye virkelighed.

Kontakt os

Har du spørgsmål til reglerne om betalingsfrister eller de foreslåede ændringer, er du velkommen til at kontakte os.

Hos Styrishave står vi altid til rådighed for en uforpligtende dialog.

© Alle rettigheder tilhører Styrishave Advokatfirma.