Skip to main content

Styrishave Advokatfirma
Mobil: +45 41 31 60 80
E-mail: ms@styrishave.dk

Valmuevej 3
9380 Vestbjerg
CVR-nr. 44 17 20 46

Finansiel Regulering

Styrishave hjælper fondsforvaltere, investeringsfirmaer, betalingsinstitutter, handelsplatforme og andre finansielle infrastruktur- og finanssinstitutioner med at navigere i dansk og europæisk finansiel regulering.


Styrishave bistår klienter inden for regulatoriske spørgsmål i den finansielle sektor. Dette omfatter en bred vifte af klienter, der fungerer som låntagere, banker, sparekasser, kreditinstitutter og andre finansielle institutioner. Vores ekspertise strækker sig også til andre sektorer, herunder investeringsrådgivere, forvaltere af alternative investeringsfonde, forsikringsselskaber og pensionskasser.

Vores rådgivning

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Etablering og omstrukturering af fonds- og formueforvaltningsaktiviteter, herunder ventureselskabsfonde, alternative investeringsfonde (AIF), ejendomsfonde, infrastrukturfonde, realkreditfonde og investeringsselskaber
 • Tilladelser, autorisation og registrering hos Finanstilsynet
 • Regulering af fintech, blockchain og crowdfunding
 • Vurdering af krav til licens og rapportering
 • Rådgivning om fundraising, distribution af midler og andre formueforvaltningstjenester
 • Tilsynsmæssige spørgsmål og sanktioner under Finanstilsynet
 • Udarbejdelse af interne politikker
 • Spørgsmål vedrørende børser, andre handelsplatforme og finansiel infrastruktur
 • PRIIP-spørgsmål
 • Rådgivning om bæredygtighed/ESG, såsom overholdelse af Disclosure- og Taxonomiforordningen
 • Support i forhold til AML/CTF-reguleringskrav
© Alle rettigheder tilhører Styrishave Advokatfirma.