Skip to main content

Styrishave Advokatfirma
Mobil: +45 41 31 60 80
E-mail: ms@styrishave.dk

Valmuevej 3
9380 Vestbjerg
CVR-nr. 44 17 20 46

Fast Ejendom & Entreprise

Markedet for erhvervsejendomme er konstant i forandring. Udviklere, investorer og lejere skal konstant håndtere nye krav fra offentlige myndigheder, kunder og deres egen organisation, og nye markeder anvender fast ejendom på en anden måde end tidligere.


Det danske ejendomsmarked påvirkes af internationale trends, og både udenlandske investorer og multinationale virksomheder er til stede i Danmark og præger udviklingen.

Vi tilbyder førende rådgivning til aktørerne på ejendomsmarkedet inden for alle fagområder og alle områder, hvor fast ejendom er i fokus. Vi besidder dyb brancheviden og forretningsforståelse og arbejder målrettet og effektivt for at sikre skræddersyede løsninger – hver gang.

Vores rådgivning

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Ejendomsudvikling, herunder entreprise, projektudvikling og OPP-projekter
  • Strukturering af ejendomsprojekter og selskabsporteføljer, facilitering af joint ventures og andre samarbejdsforhold
  • Ejendomstransaktioner, facilitering af købs- og salgsprocesser og kontraktforhandlinger
  • Ekspropriation, indløsning og erstatning
  • Plan- og byggeret, herunder reguleringsplaner, byggetilladelser og dispensationer
  • Grundleje, optionsaftaler, aftaler mellem naboer/udviklere, servitutter og byrder
  • Tvist, herunder mægling, voldgift og almindelig retlig tvistbehandling
© Alle rettigheder tilhører Styrishave Advokatfirma.