Skip to main content

Styrishave Advokatfirma
Mobil: +45 41 31 60 80
E-mail: ms@styrishave.dk

Valmuevej 3
9380 Vestbjerg
CVR-nr. 44 17 20 46

Forfatter: adminittp

Publisher-aftaler

I spilindustrien er Publisher-aftaler en afgørende komponent for små og mellemstore spiludviklere, der ønsker at få hjælp/finansiering til at få deres spil ud på markedet. Styrishave Advokatfirma er dedikeret til at hjælpe spiludviklere med at forstå, forhandle og beskytte deres interesser i de komplekse kontrakter, der kan have stor indflydelse på et spils skæbne.

Publisher-aftaler i spilindustrien: En nødvendighed

Publisher-aftaler er kontrakter, der regulerer forholdet mellem spiludviklere og spiludgivere. De dækker en bred vifte af aspekter, herunder finansiering, distribution, markedsføring og rettigheder til intellektuel ejendom. For små og mellemstore spiludviklere kan disse aftaler være afgørende for at få den nødvendige støtte og eksponering til deres spilprojekter.

De udfordringer, små og mellemstore spiludviklere står overfor

I dagens digitaliserede spilindustri er der flere udfordringer, som spiludviklere bør være opmærksomme på, når de indgår Publisher-aftaler:

 1. Finansiering og indtægtsdeling: Hvordan sikres det, at spiludvikleren får en rimelig andel af spillets indtægter, og hvordan finansieres udviklingen af spillet?
 2. Intellektuel ejendom: Hvem ejer rettighederne til spillet, og hvordan beskyttes udviklerens intellektuelle ejendom i aftalen?
 3. Markedsføring og distribution: Hvordan promoveres spillet, og hvordan fordeles omkostningerne og indtægterne fra markedsføring og distribution?
 4. Udviklingsmål og tidsplaner: Hvordan fastsættes udviklingsmål og tidsplaner, og hvad sker der, hvis de ikke opfyldes?
 5. Ændrede platforme: Hvordan håndteres spillets tilpasning til forskellige spilplatforme og teknologier?
 6. Eksklusivitet og sequels: Har publisheren eksklusivitet til jeres spil? Er denne begrænset til bestemte lande? Hvad med publishing rights to efterfølgende sequels, DLC osv?

Hos Styrishave er vi specialiserede i spiljura og kontrakter. Vi arbejder sammen med små og mellemstore spiludviklere for at sikre, at de indgår fair og gennemsigtige Publisher-aftaler, der beskytter deres interesser og giver dem mulighed for at fokusere på det vigtigste: at skabe fantastiske spil.

Uanset om du er en uafhængig spiludvikler, der arbejder på din første titel, eller en etableret udvikler, der ønsker at udvide dit portefølje, er Styrishave Advokatfirma her for at hjælpe dig med at navigere i Publisher-aftalerne og opnå succes i spilindustrien.

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan bistå jer med at beskytte jeres interesser.

Whistleblower

Pligten til at etablere en whistleblowerordning har indtil nu kun forpligtet private arbejdsgivere, der beskæftiger 250 eller flere ansatte. Fra den 17. december 2023 ændres dette, og samtlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte forpligtes til at etablere en whistleblowerordning

Hos Styrishave er vi dedikeret til at hjælpe virksomheder med at navigere gennem de nye krav og bedste praksis inden for whistleblowerordninger. Vi bistår med at implementerer effektive og operationelle whistleblowerordninger.

Whistleblowerordninger: En nøglekomponent i virksomhedsintegritet

Whistleblowerordninger er mekanismer, der giver medarbejdere og andre interessenter mulighed for at rapportere uregelmæssigheder og ulovlig adfærd inden for en organisation, samtidig med at de beskyttes mod eventuel hævn eller chikane. Disse ordninger spiller en vigtig rolle i at opretholde en sund virksomhedskultur og kan bidrage til at identificere og rette op på potentielle problemer, før de eskalerer.

De nye krav til whistleblowerordninger

I de seneste år er der blevet indført en række lovændringer og reguleringer vedrørende whistleblowerordninger, både nationalt og internationalt. Disse krav sætter en højere standard for, hvordan organisationer skal etablere og administrere deres whistleblowerordninger. Nogle af de vigtigste punkter inkluderer:

 1. Beskyttelse af whistleblowere: Lovgivningen kræver, at organisationer implementerer stærke beskyttelsesforanstaltninger for de personer, der rapporterer uregelmæssigheder. Dette inkluderer beskyttelse mod repressalier og anonymitet for whistleblowere.
 2. Proces og rapportering: Der er nu strenge krav til, hvordan rapporter om uregelmæssigheder skal håndteres og undersøges. Organisationer skal etablere klare procedurer for modtagelse og håndtering af whistleblowere og deres rapporter.

Styrishave Advokatfirma er din partner i at opfylde kravene

Hos Styrishave har vi en bred vifte af erfaring inden for complianceområdet, hvor vi har hjulpet store virksomheder og organisationer med at implementere robuste whistleblowerordninger i overensstemmelse med de nye krav. Som led heri udarbejder vi de for virksomheden nødvendige politikker, procedurer og rapporteringsværktøjer, således virksomheden kan fokusere på den ordinære drift.

Uanset om du er en stor- eller mellemstor virksomhed, som er forpligtet til at oprette en whistleblowerordning, eller en mindre organisation, der ønsker at forbedre din virksomhedsetik, er Styrishave Advokatfirma her for at guide dig gennem de komplekse krav til whistleblowerordninger og hjælpe dig med at opretholde en sund og gennemsigtig forretningskultur.

Kontakt os i dag for at diskutere dine behov og sikre, at din organisation er i overensstemmelse med de seneste krav til whistleblowerordninger.

Venture Capital

I en tid med innovation og iværksætterånd er venture capital (VC) investeringer blevet en afgørende drivkraft bag væksten af nye teknologier og virksomheder. Styrishave Advokatfirma har en dybdegående ekspertise inden for venture capital finansiering og er dedikeret til at hjælpe iværksættere med at opnå den bedste investering.

Venture Capital Investeringer: Brændstof til innovation

Venture capital investeringer er kapital, der oftest investeres i tidlige stadier af en virksomheds livscyklus, typisk af venturekapitalfonde. Disse investeringer giver iværksættere og teknologiske pionerer mulighed for at finansiere deres projekter og drive innovation i en række sektorer.

Hvorfor er VC-investeringer komplekse?

Venture capital investeringer er komplekse af flere årsager:

 1. Risikovillighed: Venturekapital er mere risikovillig kapital. Princippet om high risk, high reward medfører dog komplekse forhandlinger og investeringsstrukturer.
 2. Forhandlinger om ejerskab: Investeringsrunden indebærer ofte diskussioner om, hvor stor en ejerandel investoren skal have i virksomheden, hvordan risiko skal fordeles og hvilken indflydelse investor skal have.
 3. Kontrakter og juridiske dokumenter: Der er behov for omhyggeligt udarbejdede kontrakter og aftaler for at beskytte både investorer og iværksættere, herunder investerings- og ejeraftaler.
 4. Efterfølgende runder: Som virksomheden vokser, kan der være behov for yderligere runder af VC-finansiering, som også kræver komplekse juridiske transaktioner.
 5. Exit: VC-kapital er ofte investeringer med et tidsbegrænset perspektiv. Som founder eller iværksætter kan det være problematisk at drøfte en kortsigtet exit-strategi.

Styrishave Advokatfirma bistår dig i din VC-investering

Hos Styrishave er vi specialiserede i venture capital finansiering. Vi arbejder tæt sammen med iværksættere og investorer for at lette investeringsprocessen og minimere risici. Vores tjenester omfatter:

 • Forhandlinger: Vi hjælper med at forhandle investeringsvilkår, ejerandele og aftaler, der beskytter dine interesser.
 • Kontraktudarbejdelse: Vi udarbejder juridiske dokumenter og kontrakter, der sikrer, at investeringen forløber smidigt.
 • Due diligence: Vi gennemgår potentielle investeringer og giver rådgivning om risici og muligheder.
 • Efterfølgende runder: Vi bistår med yderligere investeringsrunder og juridisk styring i takt med, at virksomheden vokser.

Uanset om du er en iværksætter på udkig efter kapital eller en investor, der ønsker at støtte innovation, er Styrishave Advokatfirma her for at hjælpe dig med at navigere gennem venture capital investeringsverdenen. Kontakt os i dag for en uforpligtende snak.

© Alle rettigheder tilhører Styrishave Advokatfirma.